Får du ikke byggetilladelse, skal du ikke betale honorar

Får du ikke byggetilladelse, skal du ikke betale honorar

Se hvad andre bygherre mener om os

Kontakt os

Du kontakter os gerne på mail med oplysninger om adressen på din ejendom eller matrikel og hvad du ønsker byggetilladelse på. Det gælder også om det er en nedrivningstilladelse du ønsker. Vi vurderer også om en registrering og besigtigelse er nødvendigt. Vi udarbejder ansøgningsmaterialet ud fra Bygningsreglementet og som byggerier af begrænset kompleksitet

Vi laver en aftale

Når vi har analyseret om dit projekt har mulighed for at opnå byggetilladelse og det gør vi uden omkostninger for dig, fremsender vi dig overslag på omkostninger ved at søge om byggetilladelse – og husk, hvis du ikke får byggetilladelse på baggrund af vores rådgivning, skal du ikke betale for ansøgningsmaterialet. Dette er vores koncept Gratis Byggetilladelse.

Sådan får du tilladelsen

På baggrund af det ansøgningsmateriale vi har udarbejdet med tegninger og mere i dit navn for dig, foretager du nem ansøgning på www.bygogmiljø.dk hvor du uploader i skabeloner med din NemID. Da vi søger om tilladelse ud fra byggerier af begrænset kompleksitet, går der oftes 8-12 uger, så skulle du gerne have din tilladelse – og skulle myndighederne efterspørge yderligere i processen, suppleres dette.

Ansøg trygt med os - vi er professionelle rådgivere

Og skulle du mod forventning ikke opnå byggetilladelse - skal du altså ikke betale honorar for ansøgningen til os

Lean ApS står bag Gratis Byggetilladelser

LEAN ApS er et arkitekt- og ingeniørfirma, der beskæftiger arkitekter, konstruktører, ingeniører, byggeøkonomer og bygningssagkyndige med udgangspunkt fra vores tegnestue i Hellebæk. Vi arbejder i hele landet og rådgiver både erhvervs- og offentlige bygherre såvel som private bygherre. Vi arbejder målrettet for at skabe mest mulig værdi for dem vi rådgiver. Du får det bedst mulige beslutningsgrundlag og vi medvirker, gennem vores professionelle processtyring, til overholdelse af kravene til tid, pris og kvalitet. Hos os får du både bygbare projekter og bæredygtig projektering og alt vi laver, bliver leveret i 3D, men også gerne 4D

Læs mere
Gratis Byggetilladelse er et koncept som er udarbejdet af LEAN ApS som er rådgivende arkitekter og ingeniører med udgangspunkt i Helsingør og København. Idegrundlaget bag Gratis Byggetilladelse er at give flest mulige og privat bygherre mulighed for, at levere bedst mulige ansøgninger til myndighederne for at sikre fremtidige byggerier for private ordentlige forhold og høj kvalitet og nem og rigtig byggesagsbehandling.

Jens Christian Christensen CEO, LEAN ApS

Projektlederen

Du får tilknyttet en fast kontaktperson som er projektleder for dit projekt og din ansøgning.

Konstruktionsingeniøren

Hjælper med analyse og vurdering af de bærende konstruktioner som de statiske principper for lastoverførelse m.v.

Arkitekten

Varetager design og arkitektur men også funktion og løsning i sammenhæng med omgivelser som eksisterende.

Installationsingeniøreren

Sikrer installationer, men også varmetab som energiramme. Her kan vi dækkes spildevand, VVS, Ventilation og mere.

Bygningskonstruktøren

Foretager projekteringen og tegninger som udføres i 3D og her ses på bygbarhed som byggeteknik.

Tilsynet

Foretager prisindhenting, kontrahering og tilsyn med arbejdets udførelse og deltager i afleveringsforretningen.

LEAN ApS

Vi arbejder altid i 3D

Og derfor kan vi altid vise projektet med illustrationer af både eksisterende og fremtidige forhold. Det er nemlig sådan, at vi først optegner eksisterende forhold som du skal godkende overordnet og så på baggrund af dine enkle instruktioner, fremtidige forhold. Vi er blandt landets bedste til Virtual Design og tilbyder gennem vores Virtual Design Center 3D men også 4D og 5D projekter.

Kontakt os